Skip to Navigation

Akepsimas, Joseph & Aeithalas of Persia, Exaposteilarion

Grouping: 
Exaposteilaria

This is sung for the Martyrs Akepsimas, Joseph & Aeithalas of Persia, November 3rd, Prosomoion "Upon that mount in Galilee."  "Akepsimas the glorious and the courageous Joseph . . . ."